Bilden föreställer elever i lektionssal. Foto: Niklas Olausson

Samhällsvetenskaps- programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Är du intresserad av vad som händer i världen och Sverige? Varför det händer och vilka konsekvenser det får. Samhällsvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska ger dig möjlighet att följa med i debatten och öka din internationella förståelse. Eller är du intresserad av människans utveckling som individ och medlem i olika grupper och varför man agerar som man gör?

Programmets innehåll

På Hvitfeldtska finns två av programmets inriktningar: Samhällsvetenskap och Beteendevetenskap. År 1 av Samhällsvetenskapsprogrammet är gemensamt för alla samhällsvetare.
Du läser som obligatoriska kurser Svenska 1, Engelska 5, Historia 1b, Matematik 1, Naturkunskap 1b samt första året ett modernt språk. Idrott och hälsa 1 läses alla tre åren. Inför år 2 väljer eleverna inriktning.

Samhällsvetenskaplig inriktning år 2

På inriktningen Samhällsvetenskap studeras samhällsstrukturer, människors livsvillkor utifrån individ- grupp- och samhällsnivå. Eleverna ska bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka olika företeelser och sammanhang.
Du läser Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2, Geografi 1, Historia 2, Samhällskunskap 2, Psykologi 1 samt andra året av modernt språk. Du fortsätter med idrotten.

Samhällsvetenskaplig inriktning år 3

År 3 läser du Religionskunskap 1 och 2, Svenska 3, Filosofi 1, Samhällskunskap 3 och återstoden av Idrott och hälsa. Internationell ekonomi, Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fördjupning med inriktning Globala studier och Internationella relationer ger dig tillsammans med Samhällskunskap 3 fördjupade kunskaper i internationella frågor från en mängd olika perspektiv.

Beteendevetenskaplig inriktning år 2

På den Beteendevetenskapliga inriktningen får man kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Eleverna får kunskaper om människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv.
Du läser Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2, Psykologi 1, Samhällskunskap 2, Sociologi, Kommunikation och andra året av modernt språk. Idrotten fortsätter.

Beteendevetenskaplig inriktning år 3

År 3 läser du Svenska 3, Engelska 7, Religionskunskap 1, Filosofi 1, Ledarskap och organisation och återstoden av Idrott och hälsa 1. Psykologi 2a, och Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning hälsa och Humanistiskt Samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning kriminologi.

Allmänt

Inom språken samverkar vi med Schillerska och Polhem. Du kan läsa följande språk på Hvitfeldtska:

  • Franska
  • Italienska
  • Japanska
  • Kinesiska
  • Spanska
  • Tyska
  • Modersmål

Du ska under år 3 genomföra ett större, självständigt gymnasiearbete, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper inom ett kunskapsområde i programmet. 

Det individuella valet, 200 poäng, disponeras av eleven fördelat på två år. Du kan läsa språk eller kurser ur vår kurskatalog.

Lasse Keybets, rektor
lasse.keybets@educ.goteborg.se
Tel 0703-86 36 58