Nuvarande gymnasieelever


Du som är elev på Hvitfeldtska gymnasiet kan söka stipendierna i listan nedanför. En del av dem är sökbara året runt, andra har speciella sökperioder. Klicka på respektive stiftelsenamn för att läsa mer om de olika stiftelserna.

Som studerande kan du söka stipendier genom stadens stiftelser.
Använd länken som följer till Göteborgs Stads hemsida för mer information och ansökan.

Ansökningsblankett goteborg.se/stiftelser  

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Bohuslänskt stipendium - Behörig att söka är elev i åk. 2 och 3 på högskoleförberedande program N, S, EK, ES och IB. FS med tillval av kurser som ger högskolebehörighet.

Stiftsstipendium - Behörig att söka är elev i åk. 2 och 3 på högskoleförberedande program N, S, EK, ES och IB. FS med tillval av kurser som ger högskolebehörighet.

Schillerskt stipendium - Behörig att söka är elev på skolans nationella program.

Ovanstående stipendium är behovsprövat. Ansökan ska vara inlämnad till norra kansliet senast 15 oktober resp. år.

Ansökningsblankett finns på: http://www.hvitfeldtskastiftelsen.se/ och överst på sidan.

Utbildningsstipendium "Tillfällig belöning", för elever i år 3. Ansökan inlämnas till norra kansliet på skolan senast 31 mars.

Studiestipendier ur Handelsinstitutets fonder

Behörig att söka är elev i åk 2 och 3 , Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels och administrationsprogrammet, Försäljning och serviceprogrammet och IB (Economics). Stipendiet är behovsprövat. Ansökan ska vara inlämnad till norra expeditionen senast 15 oktober resp. år.

Se ansökningsblankett här på sidan.

Adlerbertska elevbostadsstiftelsen

Behörig att söka är elev på Hvitfeldtska gymnasiet med eget boende. Stiftelsens ändamål är att utdela bostadsstipendier till elever i kurs av minst ett års längd. Stipendium kan även sökas för boende vid studier ett läsår på svensk utlandsskola. Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett – ofullständig ansökan behandlas ej.
Ansökan ska vara inlämnad till norra kansliet senast den 15 oktober respektive år.

Ansökningsblanketter till Adlerbertska elevbostadsstiftelsen

Ansökningsblankett på engelska (doc)


Adlerbertska Hospitiefonden

Students at Hvitfeldtska who are temporary residents in Sweden and are not eligible for study support from CSN can apply for a small grant from this fund. Applications must be handed in to the curator or the stipendie secretary continually during the current semester

Ansökningsblankett till Adlerbertska hospitiefonden


Stiftelsen Carl A. Wockatz barnhem

Bidrag med ca. 4000 kronor per termin under läsåret med eventuell förlängning under resten av studietiden för gymnasieelever med mycket svag familjeekonomi, som är svensk medborgare, är under 18 år vid första ansökan, har god närvaro och sköter studierna. Senast 15 febr. och 15 sept.

Information och ansökningsblankett finns hos kurator. Ansökan i början av varje termin.

Göteborgs Köpmannaförbunds stipendium för internship på internationell handelskammare

Göteborgs Köpmannaförbund utlyser Sten-Olof Palm stipendiet för studenter som avslutar sin gymnasieutbildning på Hvitfeldtskas affärsprogram, ekonomi profil affär, våren 2024. Stipendiet innebär att studenten får en fyra månader lång trainee-utbildning på en svensk handelskammare i Europa. Stipendiesumman uppgår till 75 000 kr.

Trainee-utbildningen startar i september 2024.


Handelskamrarnas viktigaste uppgift är att stimulera och vidareutveckla handelsverksamheten mellan Sverige och andra länder. Som stipendiat kommer du att vara aktiv i det dagliga arbetet på handelskammaren. Genom utbildningen på handelskammaren kommer du att fördjupa dina kunskaper inom handel och kommunikation samt få ett stort kontaktnät som kan bli värdefullt för dina fortsatta studier och karriär.

Kriterier
Du ska vara en god representant för Göteborgs Köpmannaförbund och Hvitfeldtska gymnasiet. Som person bör du vara flexibel, serviceinriktad, initiativrik och ansvarstagande samt vilja arbeta med handelskontakter.

Ansökan
Du skickar din stipendieansökan senast den 1 december 2023 till nedanstående e-postadress. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du även motiverar varför du önskar göra trainee-utbildningen. Ansökningarna behandlas av en stipendiegrupp bestående av representanter för Göteborgs Köpmannaförbund och handelskammare.

Efter utbildningen
Efter trainee-utbildningens slut ska du som stipendiat lämna en skriftlig rapport till stipendiegruppen. Du ska också informera nya sökande och andra intresserade om stipendiet och dina erfarenheter av trainee-utbildningen.   

Anne-Louise Wensberg
Kontakt:  anne-louise.wensberg@educ.goteborg.se

Fredrik D’orchimonds stiftelse

Fondens syfte är att lämna stipendier för studerande som med goda betyg avlagt avgångsexamen i
ekonomiska ämnen, economics eller handelsämnen vid Hvitfeldtska gymnasiet och som förbinder sig att
tillbringa minst ett år utomlands för vidare förkovran.

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Felix Neuberghs Resestipendiefond

Behörig att söka Félix Neuberghs resestipendium är elever som går i åk 3 på Hvitfeldtska eller gått ut från Hvitfeldtska gymnasiet för högst tre år sedan.

Stipendiet ska täcka kostnader för 3 månaders studier och uppehälle i England för att förbättra det engelska språket, skaffa sig förståelse för sociala och politiska förhållanden i England och skapa sig en självständig uppfattning om engelskt samhällsliv.
Stipendium kan även sökas för lärare på Hvitfeldtska gymnasiet som vill bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige – England berörande förhållanden.
Ansökan ska ha inkommit till senast den 15 maj respektive år till:
Stiftelsen Félix Neuberghs resestipendiefond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
40504 Göteborg

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.