Kalendarium

Aktuellt kalendarium för läsåret. Schema hittar du istället på Vklass.

Kalender 2023/24

Frågor om kalendariet? Kontakta ansvarig schemaläggare