Nuvarande gymnasieelever

Du som är elev på Hvitfeldtska gymnasiet kan söka stipendierna i listan nedanför. En del av dem är sökbara året runt, andra har speciella sökperioder. Klicka på respektive stiftelsenamn för att läsa mer om de olika stiftelserna.

Som studerande kan du söka stipendier genom stadens stiftelser.
Använd länken som följer till staden Göteborgs hemsida för mer information och ansökan.

Ansökningsblankett goteborg.se/stiftelser

Kungliga och Hvitfeldtska Stiftelsen

Bohuslänskt stipendium - Behörig att söka är elev i åk. 2 och 3 på NA, SA (övriga program beroende på kursval)

Stiftsstipendium - Behörig att söka är elev i åk. 2 och 3 på NA, SA (övriga program beroende på kursval)

Schillerskt stipendium - Behörig att söka är elev på skolans samtliga program.

Ovanstående stipendium är behovsprövat. Ansökan skall vara inlämnad till norra kansliet senast 15 oktober resp. år.

Ansökningsblankett finns på: http://www.hvitfeldtskastiftelsen.se/

Utbildningsstipendium "Tillfällig belöning", för elever i år 3. Ansökan inlämnas till norra kansliet på skolan senast 15 mars.

Studiestipendier ur Handelsinstitutets fonder

Behörig att söka är elev i åk 2 och 3 , Affärsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och Administrationsprogrammet och IB (Economics). Stipendiet är behovsprövat. Ansökan skall vara inlämnad till norra expeditionen senast 15 oktober resp. år.

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Adlerbertska elevbostadsstiftelsen

Behörig att söka är elev på Hvitfeldtska gymnasiet med eget boende. Stiftelsens ändamål är att utdela bostadsstipendier till elever i kurs av minst ett års längd. Stipendium kan även sökas för boende vid studier ett läsår på svensk utlandsskola. Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett – ofullständig ansökan behandlas ej.
Ansökan ska vara inlämnad till norra kansliet senast den 15 oktober respektive år.

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Adlerbertska Hospitiefonden

Students at Hvitfeldtska who are temporary residents in Sweden and are not eligible for study support from CSN can apply for a small grant from this fund. Applications must be handed in February 1 at the latest.

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Stiftelsen Carl A. Wockatz´ barnhem

Bidrag med ca. 4000 kronor per termin under läsåret med eventuell förlängning under resten av studietiden för gymnasieelever med mycket svag familjeekonomi, som är svensk medborgare, är under 18 år vid första ansökan, har god närvaro och sköter studierna. Senast 15 febr. och 15 sept.

Information och ansökningsblankett finns hos kurator. Ansökan i början av varje termin.

Otto och Anna Platins fond

Berättigad att söka är elev som studerar på yrkesinriktat program (ES-MU, A, HA). Stipendiet är behovsprövat. Ansökningstid under vårterminen.

Information och ansökningsblankett finns hos kurator.

Felix Neuberghs Resestipendiefond

Behörig att söka Félix Neuberghs resestipendium är elever som går i åk 3 på Hvitfeldtska eller gått ut från Hvitfeldtska gymnasiet för högst tre år sedan.

Stipendiet skall täcka kostnader för 3 månaders studier och uppehälle i England för att förbättra det engelska språket, skaffa sig förståelse för sociala och politiska förhållanden i England och skapa sig en självständig uppfattning om engelskt samhällsliv.
Stipendium kan även sökas för lärare på Hvitfeldtska gymnasiet som vill bedriva vetenskaplig forskning i engelskt samhällsskick eller andra Sverige – England berörande förhållanden.
Ansökan skall ha inkommit till senast den 15 maj respektive år till:
Stiftelsen Félix Neuberghs resestipendiefond
c/o SEB Institutioner & Stiftelser
40504 Göteborg

  • Ansökningsblankett hittar ni överst på sidan.

Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm stipendium till London

Göteborgs Köpmannaförbund utlyser ett utbildningsstipendium till studenter som avslutar sin gymnasieutbildning på Hvitfeldtskas Affärsprogram, Ekonomi Profil Affär, våren 2020. Stipendiet innebär att studenten får en sex månader lång trainee-utbildning på Svenska Handelskammaren i London. Stipendiesumman uppgår till 100 000 kr. Stipendiet delas ut i maj 2020 och trainee-utbildningen genomförs från slutet av juni till andra halvan av december samma år.

Svenska Handelskammaren i London grundades 1906 och är Sveriges äldsta utlandshandelskammare i Europa. Dess viktigaste uppgift är att stimulera och vidareutveckla handels- och affärsverksamheten mellan Storbritannien och Sverige (www.scc.org.uk). Som stipendiat kommer du att vara aktivt i det dagliga arbetet vid Handelskammaren. Genom utbildningen på Handelskammaren kommer du att fördjupa dina kunskaper i engelsk kommunikation. Du kommer också att få ett stort kontaktnät som kan bli värdefullt för dina fortsatta studier och karriär.

Kriterier

Du skall vara en god representant för Göteborgs Köpmannaförbund och Hvitfeldtska gymnasiet. Du ska ha genomfört din utbildning på Affärsprogrammet på ett bra sätt och med goda omdömen från din APL. Du ska ha goda kunskaper i engelska. Som person bör du vara flexibel, serviceinriktad, initiativrik och ansvarstagande samt vilja arbeta med handelskontakter.

Ansökan

Du skickar din stipendieansökan senast den 29 november 2019 till nedanstående E-postadress. Ansökan skall innehålla CV och ett personligt brev på engelska, där du anger varför du önskar göra trainee-utbildningen.

Ansökningarna behandlas av en stipendiegrupp bestående av representanter för Göteborgs Köpmannaförbund, Svenska Handelskammaren i London och Hvitfeldtskas Affärsprogram.

Efter utbildningen

Efter trainee-utbildningens slut ska du som stipendiat lämna en skriftlig rapport till stipendiegruppen. Du ska också informera nya sökande och andra intresserade om stipendiet och dina erfarenheter av trainee-utbildningen.

2019-10-21.


Kontakt: anne-louise.wensberg@educ.goteborg.se