Skolledning

Här är kontaktuppgifter till vår skolledning.

Verksamhetschef

Mikael O Karlsson
Telefon: 031-3670701
E-post: mikael.o.karlsson@educ.goteborg.se

Rektorer

Jan Andersson
Ekonomiprogrammet
Telefon: 031-367 06 10, 072-218 85 50
E-post: jan.andersson@educ.goteborg.se


Camilla Liljeroth
Estetiska programmet - musik
Individuellt alternativ, IA
Telefon: 031-367 06 06
E-post: camilla.liljeroth@educ.goteborg.se


Peter Park Larsson
International Baccalaureate - IB
Telefon: 031-367 06 08
Mobil: 0709-10 46 05
E-post: peter.larsson@educ.goteborg.se


Maria Nicolai
Naturvetenskapsprogrammet
Telefon: 031-367 06 07
E-post: maria.nicolai@educ.goteborg.se


Lasse Keybets
Samhällsvetenskapsprogrammet
Telefon: 0703-863658
E-post: lasse.keybets@educ.goteborg.se

Jenny Öhman
Handels- och administrationsprogrammet, Språkintroduktion
Telefon: 0722-42 00 95
E-post: jenny.ohman@educ.goteborg.se