Ny enhet Stora Holm AG 2


Anpassad gymnasieskola startar ny enhet för elever som läser individuellt program. Den nya enheten är under uppbyggnad våren och sommaren 2024. I början på april tillträder ny rektor och i samband med det erbjuds möjlighet att delta på ett informationsmöte. Verksamheten planeras att starta 19 augusti.

Utbildningschef för Anpassad gymnasieskola arbetar målmedvetet för en placering i området Stora Holm. Lokaliseringen intill en befintlig skolenhet, där det bland annat bedrivs undervisning kopplat till skog och mark samt djurhållning och odling, skulle gynna elevgruppen som läser individuellt program.  De natursköna omgivningarna som dessutom är glest trafikerade bidrar till engagemang och nyfikenhet i en lugn och säker miljö. 

Mer information kommer efterhand.