Våra skolor

Göteborgs anpassade gymnasium består av tio skolenheter.

Våra tio skolenheterna finns på flera platser i staden - i centrum, i väster och på Hisingen. Undervisningen sker i mindre grupper och du arbetar själv eller tillsammans med andra. Du får en individuell utvecklingsplan som bygger på dina erfarenheter, kunskaper och intressen. Hos oss är det viktigt att du praktiskt får tillämpa det du lär dig.

Arbete tränar du genom praktik på öppna arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet, utifrån dina förutsättningar.