Programmet för administration, handel och varuhantering


Är du bra på att hålla ordning, komma ihåg, sortera och strukturera saker? Skulle du vilja jobba på ett kontor, på ett lager eller i en affär? Då ska du välja Programmet för administration, handel och varuhantering!

På Programmet för administration, handel och varuhantering får du lära dig hur man arbetar med enklare administrativa arbetsuppgifter och enklare dokumentation. Du får också lära dig hur handel och varuhantering fungerar, och du får öva på att ge bra service och att kommunicera och samverka med kunder.

Du kommer att göra en del av din utbildning på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där får du öva på det som du har lärt dig i skolan och lära dig nya saker.

Under ditt fjärde år på programmet gör du ett gymnasiesärskolearbete. När du slutar skolan får du ett gymnasiesärskolebevis med betyg.

Programmet ger dig en yrkesförberedande utbildning, men du kan också läsa vidare på till exempel Lärvux för att lära dig mer.

Programmet finns på Burgården GS. 

Programgemensamma kurser:

 • Administration
 • Handel
 • Information och kommunikation
 • Inköp och logistik
 • Service och bemötande

Fördjupningskurser:

 • Handel
 • Praktisk marknadsföring
 • Information och kommunikation
 • Digital kompetens
 • Konferens och evenemang
 • Service och bemötande
 • Inköp och logistik
 • Näthandel

Gemensamma kurser för alla nationella program: 

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller Svenska som andra språk

Programblad