Rosenhöjd AG


Rosenhöjd AG är en liten trivsam skola där du snabbt lär känna alla.

Rosenhöjd AG

På Rosenhöjd AG läser du ett individuellt program. Undervisningen utformas så att du kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

Du läser dessa ämnesområden efter din egen förmåga:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

En mycket erfaren och engagerad personalstyrka ger förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen. Här finns engagerade speciallärare, specialpedagoger, speciellt utbildad personal för musikundervisning, specialassistenter och elevassistenter med särskilda kompetenser. Skolans klimat genomsyras av trygghet och förtroende med lärande i centrum.

Skolan ligger naturskönt med en fantastisk skolgård och skogen i närheten där en del av verksamheten sker. Lokalerna är ljusa. Förutom klassrummen finns det olika aktivitetsrum bland annat för musik, för sinnesstimulering och för ateljéverksamhet. För elevernas fysiska träning finns en gymnastiksal och en varmvattenbassäng för vattenträning Flera rum på skolan har lyftsystem för att underlätta förflyttningar av elever med flerfunktionsnedsättning.

Före och efter skoldagen och under loven finns korttidstillsyn eller fritids för de elever som fått denna LSS-insats godkänd av hemstadsdelen. Fritidsverksamheten är en del av skolan som helhet och utgår från skolans gemensamma mål.

Besöksadress: Welandergatan 37 C (vitt tegelhus).