Mottagningsteam


Mottagningsteamet arbetar med ansökningar till skolorna.

Helena Jernqvist
Telefon: 031-367 18 05

helena.jernqvist@educ.goteborg.se

Annika Johansson
Telefon: 072-145 73 47

annika.b.johansson@educ.goteborg.se