Kontakt

Kontaktuppgifter

Bilden visar huvudentrén till Burgårdenhuset. Anpassad gymnasieskola finns på våning 6.gar finns på våning 6.
Foto: Bo Giss

Områdeskansli

Telefon
031-367 18 00

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Anpassad gymnasieskola", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5359
402 28 Göteborg