Programmet för samhälle, natur och språk


Är du intresserad av hur samhället och världen fungerar? Tycker du om språk? Är du intresserad av medier och hur de påverkar samhället? På det här programmet läser du precis om sådana saker.

Programmet för samhälle, natur och språk är ett brett program där du läser språk, samhällsvetenskap, geografi, naturkunskap och medieproduktion. På så sätt lär du dig mycket om världen och samhället, och du kan fördjupa dig inom många olika ämnen för att lära dig ännu mer.

På det här programmet läser du:

  • Engelska
  • Estetisk verksamhet
  • Geografi
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Medieproduktion
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska eller Svenska som andra språk


Du kommer att göra en del av din utbildning på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och ingår i utbildningen. Programmet för samhälle, natur och språk är inte inriktat på några särskilda yrken, utan syftar främst till att förbereda dig för fortsatta studier på exempelvis folkhögskola eller Lärvux. Under ditt sista år på programmet gör du ett gymnasiesärskolearbete. När du slutar skolan får du ett gymnasiesärskolebevis med betyg. 

Programmet för språk, samhälle och natur finns på Burgården GS.


Programblad