Våra program


På anpassat gymnasium finns det nationella program, individuella program och profilprogram.

Programmens karaktärer är olika, men alla syftar till att ge dig en god grund för yrkesverksamhet eller fortsatta studier efter skolan.  Utbildningen ger dig personlig utveckling och tränar dig att ta aktiv del i samhället.

Utbildningen bygger på de kunskaper du har med dig och dina studier läggs upp efter din individuella studieplan. Undervisningen sker i grupper där du jobbar självständigt eller tillsammans med andra.

Nationella program

Alla de nationella programmen har en yrkesinriktning. Det är denna inriktning som ger programmet dess karaktär och det är här tyngdpunkten i din utbildning ligger. I alla nationella program ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL), då du är på en arbetsplats och fördjupar du dina kunskaper inom yrkesområdet. Det är viktiga veckor för din utbildning och den fortsatta planeringen av din framtid.  

En del ämnen är gemensamma för dem som läser programmet. En del ämnen är valbara programfördjupningar som du själv väljer till. Dina studier läggs upp efter din individuella studieplan. Ett ämne kan bestå av flera kurser. När du avslutat en kurs får du betyg enligt betygsskalan A-E.

I alla program ingår de teoretiska ämnena svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

I slutet av dina studier gör du ett gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola där du visar vad du har lärt dig under din utbildning. När du slutar skolan får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola som är en sammanställning av dina kurser och betyg samt information om din APL och ditt gymnasieskolearbete.

Individuellt program 

Det individuella programmet är för dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Det är program med stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Dina studier läggs upp efter din individuella studieplan.

Programmet omfattar sex ämnesområden. Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du komplettera dina studier med kurser från något av anpassat gymnasiums andra program. På det individuella programmet arbetar du enskilt eller tillsammans med andra.

Inga betyg sätts, men när du slutar får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola som är en sammanställning av vilka ämnesområden och eventuella ämnen du läst samt annan viktig information om dina studier.

Ämnesområden inom det individuella programmet:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Individuellt program med profil

På ett individuellt program med profil läser du en eller flera kurser från ett nationellt program. Inom anpassat gymnasium har vi två individuella program med profil. 

  • Individuellt program med estetisk profil (finns på Burgården AG 2)
  • Individuellt program med profil mot natur och miljö (finns på Stora Holm AG)