Programmet för hälsa, vård och omsorg


Programmet passar dig som vill arbeta med människor. Du får lära dig om hur du på ett bra sätt hjälper gamla och unga människor med till exempel fritidsaktiviteter  och omsorg. Du blir förberedd på hur man tar hand om barn, ungdomar och äldre människor.

På programmet för hälsa, vård och omsorg får du lära dig om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling. Du får också lära dig om olika former av hälsofrämjande arbete. Du får lära dig om kroppen och dess vanligaste sjukdomar, och hur man ska arbeta för att människor ska må bra. Du får lära dig lokalvård och hur viktig arbetsmiljön är för fysisk, psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika arbetsförhållanden. För att du ska kunna lära dig allt det här får du träna på att kommunicera och möta människor på att samarbeta och ge god service.

Du kommer att göra en del av din utbildning på en arbetsplats minst 22 veckor. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Under ditt sista år på programmet gör du ett gymnasiesärskolearbete. Programmet ger dig en yrkesförberedande utbildning och en grund för fortsatt lärande i ditt arbetsliv eller fortsatta studier efter skolan.

Programmet finns på Burgården GS.

Programgemensamma kurser: 

 • Hälsa 1-2
 • Människan
 • Service och bemötande 1
 • Vård och omsorg 1
 • Människokroppen
 • Lokalvård
 • Digital kompetens

 

Fördjupningskurser: 

När du går i trean och fyran på gymnasiesärskolan kan du välja att fördjupa dig i en eller två av dessa kurser:  

 • Barnet i förskolan 1-3
 • Skapande verksamhet i förskolan
 • Vård och omsorg 2-3
 • Service och bemötande 2

 

Gemensamma kurser för alla nationella program: 

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller Svenska som andra språk

Programblad