Om anpassad gymnasieskola


Anpassad gymnasieskola är en egen skolform för ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Här finns både nationella och individuella program.

Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Man behöver inte ha gått i anpassad grundskola (grundsärskola) för att gå i anpassad gymnasieskola. Det finns både nationella program och individuella program att söka och alla program är fyraåriga.

Vår huvuduppgift är att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för att du ska tillägna och utveckla dina kunskaper. Hos oss är det viktigt att du praktiskt får tillämpa det du lärt dig. Arbete tränar du på skolan, genom Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på öppna arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet, utifrån dina förutsättningar.