Elevhälsan


Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de som arbetar inom elevhälsan.

Enhetschef elevhälsa/verksamhetsutvecklare
Karin Montheli
Telefon:  070-218 99 74

karin.montheli@educ.goteborg.se

Kurator Hökegården AG 1-2, Landala AG, Rosenhöjd AG, Högsbodal AG, Katrinelund AG
Matilda Sandsäter
Telefon: 076-719 62 24

matilda.sandsater@educ.goteborg.se

Kurator Burgården AG 1-2 och Stora Holm AG
Elsa Hultén
Telefon: 031- 367 18 08

elsa.hulten@educ.goteborg.se

Specialpedagog Burgården AG 1-2 och Stora Holm AG
Catarina Jonsson
Telefon: 076-719 62 25

catarina.jonsson@educ.goteborg.se

Specialpedagog Hökegården AG 1-2 , Landala AG, Katrinelund AG
Lise Persson
Telefon: 073-598 19 27

lise.persson@educ.goteborg.se

Specialpedagog  Rosenhöjd AG, Högsbodal AG och mottagning
Carolina Nunez
Telefon: 070-003 25 22

carolina.nunez@educ.goteborg.se

Skolsköterska Burgården AG 1-2 och Stora Holm AG

Anna Salomonsson
Telefon: 072-145 74 09

anna.salomonsson@educ.goteborg.se

Skolsköterska Hökegården AG, Landala AG, Rosenhöjd AG, Högsbodal AG, Katrinelund AG
Linda Lyppert
Telefon: 070-712 89 80

linda.lyppert@educ.goteborg.se

Psykolog nationella/individuella program (samtliga skolenheter)
Jessica Andreasson
Telefon: 070-471 09 08

jessica.andreasson@educ.goteborg.se