Elevhälsan

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de som arbetar inom elevhälsan.

Verksamhetsutvecklare
Karin Montheli
Telefon:  0702-18 99 74

karin.montheli@educ.goteborg.se

Kurator individuella program
Matilda Sandsäter
Telefon: 0767-19 62 24

matilda.sandsater@educ.goteborg.se

Kurator nationella program
Elsa Hultén
Telefon: 031- 367 18 08

elsa.hulten@educ.goteborg.se


Specialpedagog nationella program
Catarina Jonsson
Telefon: 0767-19 62 25

catarina.jonsson@educ.goteborg.se

Specialpedagog individuella program
Lise Persson
Telefon: 0735-981927

lise.persson@educ.goteborg.se

Skolsköterska nationella program
Jenny Jonsson
Telefon: 031-367 20 52, 079-063 32 03

jenny.jonsson@educ.goteborg.se

Skolsköterska individuella program
Linda Lyppert
Telefon: 0707 12 89 80

linda.lyppert@educ.goteborg.se

Psykolog nationella/individuella program
Jessica Andreasson
Telefon: 0704-71 09 08

jessica.andreasson@educ.goteborg.se