Skolskjuts

Här hittar du information om skolkort för att åka med Västtrafik och om skolskjuts.

Om eleven har korttidstillsyn, ansöker ni om skjuts genom LSS-handläggaren.

Viktigt att veta när du ansöker om skolskjuts på Anpassad gymnasieskola

  • Alla elever som vill, får ett Västtrafikkort att använda i den allmänna kollektivtrafiken till och från skolan.
  •  Om du har behov av skolskjuts måste du ansöka om det. Du ansöker via e-tjänsten här nedanför. 
  • Om du går på ett nationellt program inom anpassat gymnasium ska en ny ansökan om skolskjuts göras inför varje nytt läsår. Ansökan måste vara inne senast 15 april varje läsår.
  • Om du går ett individuellt program gäller oftast beslutet om skolskjuts under hela skoltiden (4 år).
  • Beslutet om skolskjuts kan komma att ändras för elever på individuella programmet, om eleven tillägnat sig kunskaper att själv åka kollektivtrafik. Skolan diskuterar alltid eventuella ändringar med vårdnadshavare.
  • Skolskjuts gäller mellan elevens hem och skolan vid de tider skoldagen börjar och slutar.
  • Alla skolskjutsar samplaneras vilket innebär samåkning med andra elever.
  • Eleven ska vara folkbokförd i Göteborgs kommun.
  • Vid växelvist boende betalas INTE resor till en annan kommun.
  • Beslut om skolskjuts skickas hem till vårdnadshavare.

Här ansöker du om skolskjuts

Ansök om skolskjuts