Burgården AG 1-2


Burgården AG 1-2 är anpassad gymnasiumutbildning mitt i centrala Göteborg. I huset finns även gymnasieskola, vuxenutbildning, restauranger och kontor. Här möter du engagerade, kvalificerade yrkeslärare och specialpedagoger i moderna och ändamålsenliga lokaler.

Burgården AG

På Burgården AG finns det sju olika program:

  • Programmet för administration, handel och varuhantering 
  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hantverk och produktion
  • Programmet hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för hälsa, vård och omsorg
  • Programmet för språk, samhälle och natur
  • Individuellt program med profil estetisk verksamhet

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering vänder sig till dig som vill arbeta med kunder och försäljning inom handelsbranschen. Du läser teori på skolan och utför 22 veckors APL- arbetsplatsförlagt lärande under utbildningstiden på en arbetsplats. På programmet får du lära dig hur du arbetar med service och bemöter kunder, du får även kunskaper om inköp och logistik, marknadsföring och digital kompetens.

Programmet för estetiska verksamheter

På programmet för estetiska verksamheter arbetar du med datorer och gör exempelvis presentationer i något webbdesignprogram eller en CD-rom-produktion. Till programmet hör också ett mindre tryckeri där du är med och framställer trycksaker på beställning. Programmet ansvarar också för utgivningen av skolans tidning.

Programmet för hantverk och produktion

Går du programmet för hantverk och produktion arbetar du med olika typer av konsthantverk som mosaik, glasfusing, glasmålning, keramik, broderi och textiltryck, samt bild och form. Varje jul och varje vår har programmet en utställning där eleverna får visa upp och sälja sina alster.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Köken där du får öva på matlagning är stora och välutrustade. En dag i veckan har skolan en lunchrestaurang där utomstående gäster kan beställa en trerätters lunch, tillagad och serverad av eleverna på skolan. Du får också praktisk träning på gymnasiesärskolans eget konferenshotell - Hotell Kusten - i Majorna. Där får du möta gäster i hotelldelen, konferenslokalerna, restaurangen och relaxavdelningen. Du har branschkunnig personal och vana lärare som hjälper och stöttar dig.

Programmet för hälsa, vård och omsorg

På programmet för hälsa, vård och omsorg får du lära dig om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling. Du får också lära dig om olika hälsofrämjande aktiviteter inom äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet. Du får lära dej om lokalvård och om hur viktig arbetsmiljön är för vår hälsa. För att lära dig allt det här får du träna på att kommunicera, bemöta samt ge service till människor i olika åldrar. 

Programmet för språk, samhälle och natur

Programmet för samhälle, natur och språk är ett brett program där du läser språk, samhällsvetenskap, geografi, naturkunskap och medieproduktion. På så sätt lär du dig mycket om världen och samhället och om hur de påverkas av medier. Du kan fördjupa dig inom många olika ämnen för att lära dig ännu mer.

Individuellt program, profil estetisk verksamhet

Denna verksamhet passar dig som har ett stort intresse för att arbeta skapande med bild, form och konsthantverk. Du kommer att få pröva på olika tekniker som mosaik, glasfusing, glasmålning, keramik, broderi och textiltryck, samt bild och form. Du kommer att ha undervisning i de övriga ämnesområdena också men i mindre omfattning än om du går på någon av de andra skolorna som erbjuder individuella program.