Stiftelser


Det finns flera stiftelser med utbildningsändamål som riktar sig till vår skola. Stiftelserna ska till exempel utdela resebidrag till elever och lärare för studieresor. Du som söker ur dessa stiftelser ska vara elev eller lärare vid Anpassad gymnasieskola Göteborgs Stad.

Nuvarande elever:

Du som är elev på Anpassad gymnasieskola kan söka medel ur Samfond IV. Verksamheten kan också söka medel ur fonden för att arrangera t ex klassresor för en grupp elever.

Stiftelsen Samfond IV

Fonden ska användas till förmån för eleverna inom gymnasieskola/anpassad gymnasieskola företrädesvis för:

  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

  • förvärv av material med mera.

  • belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit.

  • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott.

  • stipendium för fortsatt utbildning.

  • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.

Fonden får ej användas för ändamål som det åligger kommun att bekosta.

Lärare:

Stiftelsen Samfond V ska användas till förmån för skolledare och lärare som är anställda vid Göteborgs kommunala gymnasieskola samt grundskola företrädesvis som bidrag till behövande pensionerade skolledare och lärare för täckande av kostnader vid sjukdom, konvalescens och rekreation samt bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

Mer information och hur man söker finns för elev och lärare på stadens webbplats http://www.goteborg.se/stiftelser (öppnas i nytt fönster).