Skolkort för elever i Anpassad gymnasieskola


Om du åker buss, spårvagn eller tåg till gymnasieskolan kan du få ett skolkort.

Skolkort

Om du bor i Göteborgs kommun och går på anpassad gymnasieskola kan du få skolkort oavsett hur långt du har till skolan. Med skolkortet kan du åka buss och spårvagn under större delen av vardagarna. Vill du även kunna åka på helger och lov, kan du utöka ditt kort. Du kan få skolkort under hela din studietid i anpassad gymnasieskola. Skolkortet gäller för dagliga resor mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.
Om du har skolresa genom färdtjänsten kan du ändå få ett skolkort om du vill det. Kontakta Områdeskansliet via e-post info.ag@educ.goteborg.se.

När gäller kortet?

Inom zonen Göteborg gäller skolkortet under terminstid och vardagar klockan 04-22. Inom övriga zoner gäller kortet klockan 04-19. Skolelever under 20 år kan köpa ett kort som heter ”Utökning skolkort Göteborg” och som gäller kvällar och helger i Göteborg. Det är ett separat kort som gäller för en termin, och du betalar det själv. Har du behov av ett fritidskort som gäller i andra områden eller kommuner, kan du istället köpa ett kort som heter "Periodkort Fritid 100 dagar" hos Västtrafik. För priser och mer information om dessa kort, se Västtrafiks webbplats:
om "Utökning Skolkort Göteborg"
om "Periodkort Fritid 100 dagar"

Har du förlorat ditt kort?

Om du tappar bort ditt skolkort kontaktar du rektor eller din lärare på skolan. De kan då se till att spärra kortet och beställa ett nytt till dig. För att få ett nytt skolkort måste du betala en administrativ avgift på 200 kronor.

Om du byter skola

  • Är du skriven i Göteborgs kommun och byter skola inom Göteborg, behåller du ditt skolkort.
  •  Är du skriven i en annan kommun och byter mellan kommunala gymnasiesärskolor i Göteborg, behåller du också ditt skolkort.
  • Är du skriven i en annan kommun och byter från kommunal till fristående skola, eller till skola i en annan kommun, gäller inte ditt skolkort längre. Kontakta i så fall expeditionen på din nya skola för att få ett nytt skolkort.

Om du avbryter studierna

Avbryter du studierna måste skolkortet omedelbart återlämnas till din skola. Kontakta din skola eller skicka e-post till info.ag@educ.goteborg.se.
Har du frågor om skolkort?
Kontakta Områdeskansliet genom att skicka e-post till: info.ag@educ.goteborg.se.