Studie- och yrkesvägledning


Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de inom anpassad gymnasieskola som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledare

​Hanna Dahlbäck Linnér 

​Tfn: 073-069 95 69  

hanna.linner@educ.goteborg.se

Ebba Nylén (föräldraledig under läsåret 23/24)

Tfn:  072-855 49 97

ebba.nylen@educ.goteborg.se