Korttidstillsyn


Korttidstillsyn är som fritids, där du är efter skolan och under loven.

Korttidstillsyn, eller korttids som vi brukar kalla det, är ett slags fritids där du kan vara innan skolan, efter skolan och under loven.

Korttids är i skolans lokaler och vi som jobbar här är samma personer som arbetar ihop med dig under skoldagen. Här ordnar vi olika aktiviteter som promenader och utflykter till pyssel, musik, sällskapsspel, film och avkoppling efter dina behov. På korttids har vi regelbundna fritidsråd där du lär dig att påverka, samspela och kompromissa.

Korttids öppnar klockan 7:30 på morgonen så du hinner vara där en stund innan skolan börjar. När din skoldag är slut går du till korttids och där kan du vara till klockan 17:00 på eftermiddagarna. Du kan vara på korttids på loven när skolan är stängd.

Korttidstillsyn är en LSS-insats som du söker genom din LSS-handläggare.