Hökegården AG 1-2

Välkommen till Hökegården!

Hökegården AG

På Hökegården AG  1-2 läser du ett individuellt program. Du studerar följande ämnesområden efter egen förmåga:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Skolenheterna arbetar med tydliggörande pedagogik såsom TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation), bildstöd (till exempel Widgit Go, InPrint) och struktur. Här finns Clevertouch-skärmar, datorer och iPads som vi använder i undervisningen. På skolan arbetar specialpedagoger, specialassistenter och elevassistenter tillsammans med särskilt utbildad personal för musik, gymnastik och hydroterapi.

Vi har en ateljé för estetiskt skapande där du kan måla eller jobba med keramik. Vi har även ett fullt utrustat musikrum för sång och musikskapande. På skolan finns det idrottshall, varmvattenbassäng och sinnesträningsrum som är anpassade för eleverna. Vi har också speciella cyklar som eleverna kan använda både inomhus och utomhus. Och en stor samlingssal där alla får plats.

Skolan ligger nära naturen och vi går ofta ut. Vi har också två inhägnade gårdar där vi odlar, cyklar eller gör andra gruppaktiviteter. Ibland gör vi utflykter med kollektivtrafiken eller använder vår handikappanpassade buss.

Besöksadress: Rimfrostgatan 2 (Länsmansgården).