Programmet för estetiska verksamheter

Hur kan man använda bilder, texter och ljud för att sprida budskap? Gillar du att fota och filma? Tycker du om att skriva? Vill du lära dig hur du ska kombinera text och bild på ett bra sätt? Då är Programmet för estetiska verksamheter något för dig!

Här får du praktiskt pröva hur man kan använda bilder, texter och ljud för att sprida tankar och budskap. Du får lära dig hur man fotograferar, gör en animerad film, skriver berättelser och redigerar bilder. På skolan gör vi animerade filmer, fotokalendrar och andra produkter med både text och bild. 

Du kommer att göra en del av din utbildning på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL. Där får du öva på det som du har lärt dig i skolan och lära dig nya saker.

Under ditt sista år på programmet gör du ett gymnasiearbete. När du slutar skolan får du ett bevis för anpassad gymnasieskola med betyg.

Programmet ger dig en yrkesförberedande utbildning, men du kan också läsa vidare på till exempel Komvux för att lära dig mer.

Programmet finns på Burgården AG.

Programgemensamma kurser:

 • Estetisk kommunikation
 • Medieproduktion
 • Konst och kultur
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk

Fördjupningskurser: 

 • Bild
 • Digitalt skapande
 • Fotografisk bild
 • Information och kommunikation
 • Medieproduktion/animation
 • Samhällskunskap
 • Service och bemötande

Gemensamma kurser för alla nationella program:

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet   
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller Svenska som andra språk