Till sidans huvudinnehåll
Vita lägenhetsbyggnader i Hammarkulllen.

Stadsområde Nordost

Stadsområde Nordost består av de gamla stadsdelsförvaltningarna Angered samt Östra Göteborg

Nyheter om stadsutveckling

Streetart - ett stort öga med oranga färger kring
Göteborg växer

Aktuella nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för de boende. Det är kärnan i den långsiktiga stadsutveckling som ska forma framtidens Angered.

Bergsjön

Bergsjön ska utvecklas med fokus på social hållbarhet och integration. För att fler människor ska trivas, bo och röra sig i området behövs ett centrum med smidiga trafikförbindelser, samlingsplatser för kultur, lekplatser, och parker. I ett första skede ska det byggas cirka 2 500 nya bostäder.

Gårdsten

Gårdsten kommer under kommande år få hundratals nya bostäder i olika boendeformer men även utökad handel och social service genom ett nytt centrum och en ny skola.

Hammarkullen

Stadsutvecklingsprojektet i Hammarkullen ska skapa attraktivitet och trygghet i bostadsbestånd och utemiljöer för ökad trivsel, trygghet och bättre hälsa. På längre sikt föreslås en omvandling av Hammarkulletorget.

Förskola vid Kosmosgatan - nybyggnad

I Bergsjön breddas utbudet av bostäder med familjevänliga radhus. Därför behövs en ny förskola och den planeras ligga i korsningen Bergsjövägen/Kosmosgatan.

Gårdstensskolan

Fler flyttar in i Gårdsten – både familjer och företag. För att möta den positiva utvecklingen i stadsdelen, bygger Göteborgs Stad en helt ny F-6-skola med plats för nästan dubbelt så många elever som gamla Gårdstensskolan.

Gärdsåsskolan - om och tillbyggnad

Gärdsåsskolan är en 4-9-skola vid Kortedala torg med 400 elever. Göteborgs Stad moderniserar skolan etappvis under 2019-2024 med att riva, bygga nytt och renovera - med varsamhet för skolans historiska värde.

Planprogram för Hjällbo

Planerna för ett mer tryggt, sammanhållet och varierat Hjällbo är på gång. Här planeras det på sikt nära 1000 nya bostäder, där minst hälften ska vara radhus och villor. I framtiden är det tänkt att Hjällbo ska hänga ihop med stadsgator, kollektivtrafik och cykelvägar men det ska också vara möjligt att ta sig från Lärjeån till Hjällboskogen omgiven av grönska.

Kortedala och Kviberg

Med spårvagn tar det ungefär femton minuter att åka från Centralstationen till Kortedala, Göteborgs första moderna förort. Nu behöver Kortedala utvecklas för att få bättre tillgänglighet till arbete, service, utbildning och handel.

Kvibergs Park

Kvibergs Park i Östra Göteborg har utvecklats från regementsområde till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. En ny temalekplatsen stod klar i mitten av oktober 2022 och i augusti öppnade den nya is- och sporthallen.

Ny simhall i Kortedala

Kortedala ska få en modern simhall för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. När Isdalas verksamhet flyttat in i Kvibergs Parks ishall ska Isdala rivas för att ge plats åt en ny simhall.

Relaterad information

Bild med illustrationer stadsutveckling samt instagramikonen
Göteborg växer

Följ @goteborgvaxer på Instagram

Gör som 16 500 andra! Följ våra våra nyheter i kortformat som berättar om hur staden växer, i form av inlägg, stories, reels och livesändningar!

Hitta aktuella och gällande detaljplaner

Blå bakgrund med figurer från stadsutveckling
Göteborg växer

Tyck till: Aktuella plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bilden visar karta över Göteborg med alla detaljplaner
Göteborg växer

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

${loading}