Till sidans huvudinnehåll
Bild från Hammarkullen med ljusa höghus och blå himmel i bakgrunden

Angered

Angered ska vara en stadsdel som människor vill leva, arbeta och bo i. I takt med att Göteborg växer finns ett behov av att ringa in de förutsättningar och utmaningar som gör Angered unikt. I dag pågår flera stora satsningar i Angered. I Hjällbo planerar flera aktörer med AB Framtiden i spetsen att bygga drygt 2 000 nya bostäder, utöka samhällsservicen och göra omfattande renoveringar.

Om Angered

Fler bostäder, utökad service och bättre möjligheter för de boende. Det är kärnan i den långsiktiga stadsutveckling som ska forma framtidens Angered.

Planprogram för Hjällbo

Planerna för ett mer tryggt, sammanhållet och varierat Hjällbo är på gång. Här planeras det på sikt nära 1000 nya bostäder, där minst hälften ska vara radhus och villor. I framtiden är det tänkt att Hjällbo ska hänga ihop med stadsgator, kollektivtrafik och cykelvägar men det ska också vara möjligt att ta sig från Lärjeån till Hjällboskogen omgiven av grönska.

Om Gårdsten

Gårdsten kommer under kommande år få hundratals nya bostäder i olika boendeformer men även utökad handel och social service genom ett nytt centrum och en ny skola.

Gårdstensskolan

Fler flyttar in i Gårdsten – både familjer och företag. För att möta den positiva utvecklingen i stadsdelen, bygger Göteborgs Stad en helt ny F-6-skola med plats för nästan dubbelt så många elever som gamla Gårdstensskolan.

Hammarkullen

Stadsutvecklingsprojektet i Hammarkullen ska skapa attraktivitet och trygghet i bostadsbestånd och utemiljöer för ökad trivsel, trygghet och bättre hälsa. På längre sikt föreslås en omvandling av Hammarkulletorget.
${loading}