Till sidans huvudinnehåll
Flybild över bostadsområde i Kortedala med kringliggande naturområde.

Om Kortedala och Kviberg


Möjligheterna för Kortedala-Kviberg är många, men det finns också en hel del utmaningar. Det är därför som Göteborgs Stad har tagit fram ett program för stadsdelen. I programmet undersöks möjligheterna, olika idéer testas och de boende får en chans att komma med synpunkter och värdefull kunskap

Vad?

Den viktigaste förändringen är Kortedalavägen/Almanacksvägen som skulle kunna gå från att vara en hårt trafikerad väg till en bebyggd stadsgata. Detta kan göra att avstånden från Kortedala till Kviberg och Bergsjön upplevs kortare. Det behöver inte byggas längs hela vägen, utan kan koncentreras till valda platser.

Under 50-talet byggdes stadsdelen med tydlig struktur kring lokala torg utmed spårvägen. Ska det nu byggas nytt i själva stadsdelen så ska det göras vid de torg som finns i dag och med stor respekt för den befintliga miljön. Ny bebyggelse kan också bidra till större variation av olika sorters boende där det i dag främst finns mindre lägenheter.

Hur staden arbetar med bostäder

Hur

Stadsutvecklingen knyter inte bara samman Kortedala med omliggande stadsdelar, utan är också en förutsättning för utökad service. Kollektivtrafikresandet behöver också ökas och det ska bli enklare för fler att inte bara välja buss och spårvagn utan också att gå eller cykla. Det kan också bli lättare att ta sig till den omgivande naturen.

Möjligheterna för Kortedala är många, men det finns också en hel del utmaningar. Det är därför som Göteborgs Stad nu tar fram ett program för stadsdelen. I programmet undersöks möjligheterna, olika idéer testas och de boende får en chans att komma med synpunkter och värdefull kunskap. Många idéer kan omvandlas till konkreta förslag som används som beslutsunderlag för de olika delområdena inom Kortedala.

Kontaktperson

Anna Reuter Metelius

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 18 86
E-post: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}