Till sidans huvudinnehåll
Bild på nya Gärdsåskolen i Nordost i rött tegel

Gärdsåsskolan - om och tillbyggnad

Gärdsåsskolan är en 4-9-skola vid Kortedala torg med 400 elever. Göteborgs Stad moderniserar skolan etappvis under 2019-2024 med att riva, bygga nytt och renovera - med varsamhet för skolans historiska värde.

Vad

Under perioden 2019-2024 byggs Gärdsåsskolan ut. Ett nytt skolhus för årskurs 7-9 med specialsalar för till exempel slöjd, dans och kemi kommer att byggas. I byggnaden kommer även kulturskola, fritidsgård, media- och bibliotek. Skolmatsalen ska byggas om och bli tillagningskök. När skolan är klar kommer cirka 660 elever att gå i årskurs 4-9. Den nya skolan blir cirka 10 800 kvadratmeter stor.

Var?

Gärdsåsskolan ligger centralt i stadsdelen Kortedala, vid torget.

Varför?

Skolan behöver moderniseras och göras större för ett ökande antal elever i stadsdelen. Vissa delar av Gärdsåsskolan byggdes 1957-59 efter ritningar av den kände funkisarkitekten Nils Einar Eriksson. Skolan är därför utpekad i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering. Därför sker om- och utbyggnaden med hänsyn till historien.

När?

Gärdsåsskolan nybyggnad, till- och ombyggnad samt rivning är ett komplext projekt som innehåller många moment som utförs i två huvuddelar och många etapper under 2019-2024.

Vem?

Projektet utförs som en samverkansentreprenad. Gärdsåsskolan, stadsfastighetsförvaltningen och entreprenören Hedin Construction samarbetar i utformningen, projekteringen och byggnationen.

Läs mer om skolans verksamhet

Gärdsåsskolan F-9

Kontaktperson

Susanne Rasmusson

Projektledare hos stadsfastighetsförvaltningen

E-post: susanne.rasmusson@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}