Till sidans huvudinnehåll
Gamlestaden med tillkommet torg och byggnader,

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.

Om Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen, som i framtiden kommer att ha fördubblat sitt invånarantal. Här låg den senmedeltida staden Nya Lödöse, den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg, vilket vi tar till vara och synliggör i stadsutvecklingen.

Slakthusområdet

Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Slakthusområdet igång. Denna kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge, mitt emellan förort och centrum - och precis den framväxande tyngdpunkten Gamlestaden. Området har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv mötesplats vid vattnet och broarna.
${loading}