Till sidans huvudinnehåll
Gamlestaden med tillkommet torg och byggnader,

Gamlestaden

Gamlestaden har genomgått betydande förändringar under de senaste åren och har blivit ett av Göteborgs mest dynamiska och mångkulturella områden. Stadsdelen är känd för sin mångfald, med en mix av bostäder, industriella områden och kommersiella verksamheter. I pågående detaljplaner så kan det bli ett tillskott på cirka 2 000 nya bostäder samt verksamhetslokaler och handel.

Om Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen, som i framtiden kommer att ha fördubblat sitt invånarantal. Här låg den senmedeltida staden Nya Lödöse, den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg, vilket vi tar till vara och synliggör i stadsutvecklingen.

Förskola vid Varnhemsgatan 2 - nybyggnad

Gamlestaden växer, och mitt i området, på samma plats som den gamla förskolan på Varnhemsgatan ska vi nu bygga en ny förskola med åtta avdelningar och eget tillagningskök.

Slakthusområdet

Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Slakthusområdet igång. Denna kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge, mitt emellan förort och centrum - och precis den framväxande tyngdpunkten Gamlestaden. Området har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv mötesplats vid vattnet och broarna.
${loading}