Till sidans huvudinnehåll
Kulturbyggnad med rödmossigt tak, stora glasfönster och träkolumner.

Bergsjön


Bergsjön ska utvecklas med fokus på social hållbarhet och integration. För att fler människor ska trivas, bo och röra sig i området behövs ett centrum med smidiga trafikförbindelser, samlingsplatser för kultur, lekplatser, och parker. I ett första skede ska det byggas cirka 2 500 nya bostäder.

Vad?

Bergsjön är en stadsdel i förändring och de nya bostäderna ska byggas tätare och i mindre format till skillnad mot de stora bostadskomplex som finns idag.  Det ska finnas både hyres- och bostadsrätter samt förutsättningar för alternativa upplåtelseformer såsom till exempel hyrköp. För att locka människor från andra stadsdelar kan byggandet utvecklas exempelvis mot studentboende och byggemenskaper, en typ av eget byggande.

Rymdtorget blir med sitt nya kulturhus en mötesplats och en viktig samlingspunkt för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken behöver förbättras och kopplingen mellan buss och spårvagn ska ses över. Staden arbetar med att utöka pendelsträckan Partille-Bergsjön-Angered-Surte.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Varför?

Det är angeläget att länka samman de olika delområdena i Bergsjön och även stadsdelen med omkringliggande stadsdelar. Detta är viktigt för att sätta stadsdelen i ett annat sammanhang med bättre förutsättningar för social hållbarhet.

Hur?

Bergsjön har stora grönområden som behöver bli mer tillgängliga genom fler parker och mötesplatser. Storleksmässigt har Bergsjön många möjligheter och stadsutvecklingen kan skapa en positiv utvecklingsspiral för hela stadsdelen. Valet av områden där det ska byggas har främst skett utifrån möjligheten till att bygga ihop stadsdelen.

Nyheter om Bergsjön

Nybyggda Rymdtorget i Bergsjön med ljus markbeläggning, bänkar och gröna rabatter med Kulturhuset i bakgrunden
2023-08-18

Nu står Rymdtorget klart

Under ett års tid har Rymdtorget genomgått en omfattande upprustning. I somras stod så torget klart och när Kulturhuset nu firar 1 år kommer torget vara en naturlig del i firandet.

Bild på småhus vid Siriusgatan med bildväg utanför.
2022-12-20

Småhus kan byggas vid Siriusgatan i Bergsjön

Detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön antogs på byggnadsnämndens sammanträde den 13 december. Det innebär att det blir möjligt att bygga 100 nya bostäder inom planområdet.

2022-09-01

Konsten tar plats i Bergsjön

Kulturhuset Bergsjön har slagit upp portarna och blev genast välbesökt av Bergsjöborna. I veckan står också kulturhusets nya konstgestaltning ”By Bergsjön” helt klar, som är resultatet av ett konstpro…

Flygfoto över Bergsjöns lägenhetshus med kringliggande skog.
Flygfoto över Bergsjön.

Kontaktperson

Martin Steen

Planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen

E-post: martin.steen@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}