Till sidans huvudinnehåll
En grön skolbyggnad sträcker sig över horisonten mot ett vitt vinterlandskap.

Gårdstensskolan

Fler flyttar in i Gårdsten – både familjer och företag. För att möta den positiva utvecklingen i stadsdelen, bygger Göteborgs Stad en helt ny F-6-skola med plats för nästan dubbelt så många elever som gamla Gårdstensskolan.

Vad?

I Gårdsten bygger Göteborgs Stad en helt ny F-6-skola med plats för närmare 650 elever, grundsärskola för 42 elever samt fullmåttshall för idrott och läktare med 150 sittplatser. Skolan kommer att byggas med ambitionen Skolan som arena, som möjliggör samnyttjande av lokalerna. Det innebär att det lokala föreningslivet kan nyttja skolans lokaler för aktiviteter, och idrottsföreningar kan hyra idrottshallen för träning och cuper under kvällar och helger. Skolan kommer inte bara ha verksamhet under skoltid, utan har öppet längre.

Var?

Gårdstens centrum har fått sig ett rejält lyft med ombyggt torg och flyttade bilvägar för att skapa en riktig mötesplats istället för ett tomt torg omgivet av trafik.

Runt om i Gårdsten pågår flera bostadsprojekt där privata aktörer bygger flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter, för runt 10 000 nya invånare. För att möta nya Gårdstensbors behov av samhällsservice, bygger stadsfastighetsförvaltningen en helt ny på samma tomt som den tidigare Gårdstensskolan låg. Elever och personal har under projekttiden sin undervisning i Angeredsvinkeln.

Varför?

Den främsta orsaken till att Göteborgs Stad valde att bygga en ny skola istället för att rusta upp, är att byggnaden hade allvarliga brister med läckande tak och mögel, och var även för trång.

Det är mer långsiktigt hållbart både ur ekonomisk och social synpunkt att bygga en ny skola. Gårdsten kommer att bli mer eftertraktat att bo i, i takt med att stadsdelen utvecklas med nya bostäder och samhällsservice.

Ur miljösynpunkt blir en ny byggnad mer energi- och yteffektiv eftersom nya fastigheter följer nya myndighetskrav och normer för teknik, material och miljö. Skolan byggs till stor del i trä, och på taket kommer sedum och ängsväxter att växa för att främja pollinerande arter. Skolan ligger vackert i dalen mellan Kaneltorget och Salviatorget.

När?

Vi har redan rivit skolan. Idrottshallen blir den sista byggnaden att rivas, för att idrottsföreningarna som nyttjar hallen ska ha någonstans att vara innan vi löst ersättningslokaler för dem. 2027 planeras den nya Gårdstensskolan stå färdig.

Vem?

Det är grundskoleförvaltningen som beställer projektet utifrån vilket behov av elevplatser man har i stadsdelen. Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för att planera och genomföra nybyggnationen med upphandlad entreprenör. Förvaltningen för idrott och förening ansvarar för driften av den nya idrottshallen.

En grön skolbyggnad och idrottshall sträcker sig över horisonten i ett vitt vinterlandskap. En joggare springer på en gångväg i förgrunden.
Visionsbild av nya Gårdstensskolan, framtagen av KAKA Arkitekter.
En grön byggnad med en väggmålning i ett vinterlandskap.
Visionsbild på idrottshallen med konstverk på kortsidan. Bilden framtagen av KAKA Arkitekter.

Kontakt

Bertil Nordberg

Projektledare stadsfastighetsförvaltningen

E-post: bertil.nordberg@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}