Till sidans huvudinnehåll
Visualiseringsbild_röd byggnad_enplans_BmSS

Julianska gatan - BmSS-boende, nybyggnad

I Kortedala på Julianska gatan 8 ska vi färdigställa sex BmSS-bostäder 2025. Projektet ingår i stadsfastighetsförvaltningens plan för byggprojekt med minskad klimatpåverkan.

Vad?

Nu pågår ett byggprojekt av ett nytt boende med särskild service, som ligger i Kortedala i nordöstra Göteborg. Dit kan sex personer flytta in i var sin lägenhet i ett gruppboende. I både gruppbostad och servicebostad får hyresgästen stöd dygnet runt utifrån sitt individuella behov.

Var?

Boendet ligger vid Julianska gatan 8 i Kortedala. Tidigare stod en förskola med två avdelningar på platsen, som bedömdes vara i så dåligt skick att det behövde rivas. I området finns flerbostadshus i nära anslutning till fastigheten.

Varför?

I Göteborg är det just nu bostadsbrist och det gäller även boenden med särskild service (BmSS). I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Ett eget boende är en självklar rättighet för alla göteborgare. Stadsfastighetsförvaltningen har fått uppdraget att bygga, eller hyra in fler bostäder med särskild service – jämt fördelade i Göteborgs olika stadsdelar.

När?

Planerad inflyttning andra kvartalet, 2025.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är beställare av byggprojektet på uppdrag av förvaltningen för funktionsstöd. Entreprenör är Processbygg Tjörn AB.

(bild överst på sidan från Tengbomgruppen AB)

Om du vill veta mer

Om hur vi utvecklar bostäder med särskild service

Bostäder med särskild service (BmSS) - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Om verksamheten

Boenden för dig med funktionsnedsättning - Göteborgs Stad (goteborg.se)


Läs artikeln om BmSS

De kommande åren behövs 400 nya bostäder med särskild service i Göteborg - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Film: Vad är BmSS?

Kristin Brandt, enhetschef på förvaltningen för funktionsstöd berättar vad ett boende med särskild service (BmSS) är för något.

Kontakt

Johan Hansson

Projektledare

E-post: Johan.hansson@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}