Till sidans huvudinnehåll
Man i rullstol
Fjällbruden är ett av flera gruppboenden i Göteborg Stad. Foto Carl Edholm

De kommande åren behövs 400 nya bostäder med särskild service i Göteborg

Publicerad 1 mars 2024

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det finns ett stort behov av nya bostäder med särskild service (BmSS) och under de kommande fem åren behövs 400 nya BmSS lägenheter. I dag väntar cirka 140 personer på att få flytta till ett boende.

Bostad med särskild service riktar sig mot personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin vardag. Personer som beviljas BmSS kan komma att bo i antingen ett gruppboende eller ett serviceboende, beroende på deras individuella behov av stöd.

Serviceboenden erbjuder stöd för de med mindre behov, medan gruppboenden är avsedda för personer som har ett omfattande behov av stöd och stöttning i sin vardag. Gruppbostäder består även av färre lägenheter och finns oftast på våningsplan. Båda formerna av boende är hyresgästens privata bostad och ska vara fullvärdiga lägenheter.

I filmen ovan förklarar Fatha Hassan vikten av att vara uppmärksam på relationen med grannarna som chef för ett boende. Foto: Carl Edholm.

Fjällbruden är ett av flera gruppboenden med särskild service som finns i Göteborg stad och riktar sig till personer med autism eller autismliknande tillstånd. Fatha Hassan som är enhetschef på boendet betonar att vad de boende får hjälp med är mycket individanpassat.

– Exempel på stöd och insatser man kan få hjälp med kan vara vardagliga grejer som morgon- och kvällsrutiner, matlagning, dusch och att komma i väg till jobbet, säger han och påpekar även vikten av aktiviteter:

– Hur en vanlig dag ser ut kan variera från en hyresgäst till en annan, men något som kännetecknar detta boende är den tydliga strukturen kring aktiviteter. Personalen finns där för att hjälpa och vara med under aktiviteter som att gå på museum, äta på restaurang eller annat roligt.

Två personer sitter vid ett bord och äter.På gruppboendet finns flera gemensamma utrymmen som till exempel kök. Foto: Carl Edholm.

Personer som har rätt till insatser som BmSS ska tillhöra minst en av de kategorier som definieras i lagen. Dessa kategorier kallas personkretsar. De personer som bor på Fjällbruden tillhör den första kretsen, vilket innebär att man har autism eller autismliknande tillstånd. Här kan du läsa mer om personkretsar. Totalt finns det tre personkretsar.

Värdighetsgarantin

Det som är en viktig grund för arbetet med boenden med särskilt stöd är värdighetsgarantierna. De syftar bland annat till att tydliggöra vad alla individer som bor i BmSS och anhöriga kan förvänta sig. Dessa inkluderar till exempel delaktighet, självbestämmande och att ge stöd som är anpassat till individens behov. De boende ska kunna kommunicera på sitt sätt och att hens åsikter står i centrum när det handlar om beslut om sitt vardagliga liv. Läs mer om värdighetsgarantier inom funktionsstöd här.

En målad bild av Liseberg.Liseberg är ett populärt önskemål bland de boende på Fjällbruden när det gäller val av aktiviteter. Carl Edholm.

– Inom ramen för värdighetsgarantin brukar man prata om några konkreta faktorer som vi menar är jätteviktiga utifrån brukarens perspektiv och som vi vill garantera att de sker, säger Fatha Hassan.

En metod som Fatha Hassan pekar på att de använder på boendet är att varje år utföra en brukarenkät för att möta behoven. Han har även ett enskilt möte varje månad med hyresgästerna där de får lyfta saker som kan behöva utvecklas eller förbättras.

– Ofta kommer frågan om aktiviteter på bordet. Det kan till exempel vara aktiviteter som att önska göra fler saker tillsammans. Det kan också vara enskilda utflykter som att man vill åka till Liseberg lite oftare, säger han.

För dig som vill göra skillnad

– Det som är lyxen att få jobba med de här frågorna är att få göra skillnad. Det är viktigt att alla får komma till uttryck på alla arenor. Det finns mycket kvar att göra för personer med funktionsvariation och att öppna upp flera dörrar för dem i samhället det är vad som driver mig, säger Fatha Hassan och fortsätter.

– Vill man göra skillnad för människor och man är samtidigt medveten och insiktsfull kring den utveckling som finns att göra i samhället, då skulle jag verkligen rekommendera att jobba inom BmSS.

En person som sitter i en soffa och håller ihop sina händer.
Foto: Carl Edholm.


${loading}