Hjälpmedel


Ett bra hjälpmedel kan göra vardagen enklare för dig som har en funktionsnedsättning.

Hitta hjälpmedelsbutiker och utställningar på 1177 Vårdguiden

Här kan du hitta många olika former av hjälpmedel exempelvis, hemhjälpmedel, kognitionshjälpmedel, rörelsehjälpmedel och synhjälpmedel. Mer information hittar du på sidan Hitta hjälpmedel.  

Hjälpmedel

Vart vänder jag mig i det fall jag behöver ha hjälpmedel för mitt barn? 
Om ditt barn har kontakt med habiliteringen kan du få låna vissa hjälpmedel för att ditt och ditt barns vardag ska bli enklare. Läs mer på habiliteringens hemsida 

Om ditt barn inte har kontakt med habiliteringen, och även i andra fall, kan du som förälder kontakta din vårdcentral, läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, logoped eller annan yrkeskategori som har rätt att förskriva hjälpmedel och som kan göra en bedömning av ditt barns behov. Du kan läsa mer hos Västra Götalandsregionens webbplats om Hjälpmedelscentralen och om Hjälpmedel vid rörelsehinder.

Hjälpmedel för äldre

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Du kanske behöver en rollator, griptång eller duschstol. En del hjälpmedel kan du låna genom att kontakta vårdcentralen. Andra enklare hjälpmedel, som inte kräver särskild träning eller kunskap för att användas, så kallad vardagsteknik - smarta ting, kan du köpa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker. Mer information hittar du på sidan Hjälpmedel för äldre

Hjälpmedel i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkar kring hjälpmedelsfrågor. Det finns en gemensam handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och ett gemensamt avtal för hjälpmedelsförsörjning. På denna webbplats hittar du information om handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel, inloggning till webSESAM, information om avtalet, hjälpmedelsforum, samarbetsråd, sortimentsarbete med mera.

Taltjänst

I vardagen behöver vi kommunicera i tal eller skrift med andra människor. De flesta gör det utan problem medan det kan vara svårt eller omöjligt för andra. Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk.

Sportoteket

Sportoteket kan du som behöver ha idrotts-/fritidshjälpmedel hyra olika hjälpmedel för att kunna utöva din sport. Här hittar du bilder och priser på de idrotts-/fritidshjälpmedel som vi kan erbjuda till uthyrning. 

Spinalistips

Spinalistips ger tips av och för personer med ryggmärgsskada. Här hittar du just nu 1306 tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar från 99 personer som har en ryggmärgsskada. Tipsen är kommenterade av användarna själva.

Du får även information om vem som har bekostat hjälpmedlet och hur länge det har använts. Kommunens och landstingets regler ändras med tiden och varierar beroende på var i landet man bor. Uppgiften i databasen behöver alltså inte gälla nödvändigtvis för dig.

Myndighet för delaktighet

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Mer information finner du på Myndighet för delaktighet