Bosniska-bosanski

Vodič za djecu i odrasle sa posebnim potrebama

Djeca i odrasli sa posebnim potrebama često trebaju različite vrste podrške u svom svakodnevnom životu. Tu spada i podrška u skladu sa švedskim Zakonom o pružanju podrške i usluga osobama sa određenim funkcionalnim nedostacima i Zakonom o socijalnom osiguranju (pomoć pri zapošljavanju, lična pomoć, smještaj itd.), medicinska pomagala (invalidska kolica, rampe, tajmeri itd.), adaptacija stambenih objekata, naknade za njegu, usluge prijevoza, te usluge medicinske njege.

Često je teško ustanoviti kojem državnom organu se treba obratiti, tako da su uputstva za djecu i odrasle sa posebnim potrebama stavljene na raspolaganje osobama koje žive na području općine Geteborg. Pružamo:

Informacije i upute o vrstama društvene podrške koja je dostupna djeci i odraslima sa posebnim potrebama.
Upute za pronalaženje odgovarajućeg državnog organa.

Ako nas pozovete telefonom, odgovorićemo vam na švedskom. Ako zakažete termin kod nas, osiguraćemo vam usluge tumača ukoliko su vam potrebne. Ako nam pošaljete poruku e-pošte na nekom drugom jeziku osim švedskog, trebat će nam više vremena da odgovorimo jer je poruku potrebno prevesti. Po potrebi, možemo vam osigurati usluge tumača za razgovor telefonom.

Kontaktirajte nas

Telefon: 031- 367 98 08