Bostad och stöd i hemmet


Det finns många olika stödinsatser för dig med en funktionsnedsättning och flera olika boendeformer. Här nedan kan du läsa vad de olika insatserna innebär.

Boendeinsatser

Det finns flera olika slags boendeinsatser för dig som har funktionsnedsättning. Mer information finner du på Boenden för personer med funktionsnedsättning.

Du kan också hyra eller köpa en bostad på den vanliga bostadsmarknaden och få extra stöd i form av bostadsanpassning, hemtjänst eller boendestöd

Bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningsbidrag är en ekonomisk hjälp för dig som har en funktionsnedsättning att göra din bostad och närmiljö mer funktionell. Mer information finner du på sidan Bostadsanpassning

Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig hjälp så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Du kan bland annat få hjälp med din personliga hygien, att klä på dig och hjälp med hushållet, så som med exempelvis städning och tvätt. Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du en biståndshandläggare inom äldreomsorgen i din stadsdel. Mer information finner du på sidan om hemtjänst

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv både i ditt hem och för att delta i samhällslivet. Mer information finner du på sidan  Boendestöd

Bo i familjehem eller i boende med särskild service 

Barn med funktionsnedsättning kan behöva bo utanför föräldrahemmet av olika orsaker. Det kan vara boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Mer information finner du på Kunskapsguiden.se.

Bostad med särskild service för vuxna

Boende för dig med funktionsnedsättning 


F100 Lägenheter

F100 är en form av bostad för personer med funktionsnedsättning.


Funktionsnedsättning – att ansöka om stöd

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd genom socialtjänsten. I den här broschyren hittar du information om hur det går till att ansöka om stöd och genomgå utredning av dina behov av stöd och hjälp i vardagen. Läs mer i broschyren Funktionsnedsättning-att ansöka om stöd

Boplats Göteborg

Du som inte har rätt till bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) kan istället sätta upp dig i kö på bostad inom den ordinarie bostadsmarknaden. Boplats Göteborg är en marknadsplats och mötesplats för dig som söker bostad. Här ställer du dig i kö till lediga hyreslägenheter från de kommunala bostadsbolagen och många av de privata hyresvärdarna i Göteborg. Det finns även lägenheter från kommuner runt omkring.

Mötesplatsen är framför allt på Boplats webbplats men Boplats ordnar även träffar och utställningar i sin lokal i centrala Göteborg.