Möjligheter att påverka


Du som har en funktionsnedsättning eller anhörig kan på flera sätt vara med och påverka situationen för personer med funktionsnedsättning.

Hur du får vuxna att lyssna

På Barnombudsmannens webbplats finns material som kan vara till hjälp för att få vuxna att lyssna. Bland annat finns "Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig" att ladda ner.

Politiskt engagemang eller medlemskap i föreningar och organisationer

Att gå med i politiska ungdomsförbund och engagera sig partipolitiskt på sin fritid är en möjlighet att påverka och driva de frågor som är viktiga för dig, även om du är för ung för att rösta i riksdags-, landstings- och kommunval.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige finns för att barn och ungdomar ska kunna påverka beslut som rör stadens utveckling. 

Föreningar och organisationer

Du kan ansluta dig som medlem till någon av de handikappolitiska organ och verksamheter som finns. Genom att delta får du möjlighet att påverka i de frågor som drivs. Mer information finner du på sidan Föreningar och organisationer.

Påverka i Göteborg stad

Du som medborgare i Göteborgs Stad har stora möjligheter att påverka och skaffa dig information om vad som är på gång i din stad. Mer information finner du på Så kan du påverka

Möjligheterna för ungdomar att påverka ser inte likadana ut över staden utan kan skilja sig åt lokalt mellan stadsdelarna. Hör av dig till din stadsdel för att höra efter om de har ungdomsråd eller andra samverkansforum där ungdomar kan komma till tals. För att se vilken stadsdel din gata tillhör eller för att få mer information om kontaktuppgifter. Mer information finner du på Stadsområden

Koll på socialtjänsten (soc)

För ett par år sedan bestämde regeringen att Socialstyrelsen och Barnombudsmannen skulle ta fram information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Anledningen var att många barn och unga inte känner till soc, vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta.

För att kunna ta fram information om sådant som du som är ung undrar över har Barnombudsmannen träffat drygt 165 killar och tjejer mellan 4 och 18 år. Vi har både lyssnat både till dem som har egen erfarenhet av soc och dem som inte har det.

All information på den här webbplatsen Koll på soc har tagits fram av oss tillsammans med barn och unga. Materialet har faktagranskats av Socialstyrelsen. Webbplatsen drivs av Barnombudsmannen.