Inför skolstarten: Inbjudan

Informationsträffar till dig som har barn med funktionsnedsättning

Göteborg Stad bjuder in till informationsmöten inför skolstarten höstterminen 2022. Under mötet får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskild stöd fungerar i grundskolan och grundsärskolan.

På informationsmötena får du träffa medarbetare från grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Vi i finns här för att ge information och svara på dina frågor. Du behöver inte föranmäla dig.

Mötet är gratis.

Du kan välja på följande tillfällen 2021:

Datum: tisdag den 16 november

Plats: Frölunda kulturhus

Tid: Klockan 18:00-20:00

Datum: onsdag den 17 november

Plats: Medborgarhuset Gamlestaden, Brahegatan 11

Tid: klockan 18:00-20:00

Datum: tisdag den 23 november

Plats: Sjumilaskolans aula Friskväderstorget 13

Tid: 18:00-20:00                                                                                                                        

För dig som missade informationsmötet finns här en länk till presentationen:

Informationsmöte om stöd i grundskola och grundsärskola


 Om du behöver språktolk ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola.

Om du har frågor eller behöver teckentolk kontakta Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Varmt välkomna!