Persiska-فارسی


راهنماهایی برای کودکان و بزرگسالان معلول Information om Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning på persiska.

کودکان و بزرگسالان معلول اغلب به انواع مختلفی از پشتیبانی در زندگی روزانه شان نیاز دارند. این می تواند مطابق با قانون سوئد در خصوص پشتیبانی و خدمات برای افراد دارای معلولیت های حرکتی خاص و قانون خدمات اجتماعی سوئد (استراحت برای مراقبت کنندگان، مراقبت شخصی، تأمین محل اقامت و غیره)، پشتیبانی هایی مانند کمک های پزشکی (ویلچر، رمپ، تایمر و غیره)، سازگاری محل سکونت، کمک هزینه مراقبت، خدمات حمل و نقل یا مراقبت های پزشکی را شامل شود.

 

اغلب فرد نمی داند با چه مقامی باید تماس بگیرد، بنابراین راهنمایی هایی برای کودکان و بزرگسالان معلول برای افراد ساکن در کلانشهر گوتنبرگ ارائه می شود. خدماتی که ارائه می کنیم:

اطلاعات و راهنمایی درباره پشتیبانی موجود در جامعه برای کودکان و بزرگسالان معلول.
راهنمایی برای یافتن مقام مورد نظر.

اگر با ما تماس بگیرید با زبان سوئدی صحبت می کنیم. اما اگر قرار ملاقات حضوری بگذارید، در صورتی که نیاز داشته باشید از مترجم استفاده می کنیم. اگر به زبانی غیر از زبان سوئدی برای ما ایمیل ارسال کنید، ممکن است قدری طول بکشد تا پاسخ خود را دریافت کنید زیرا باید ایمیل شما را ترجمه کنیم. در صورت لزوم، می توانیم از ترجمه شفاهی تلفنی استفاده کنیم.

با ما تماس بگیرید

تلفن 

031-367 98 08