Insatser och bidrag


Här kan du läsa om de olika insatser du kan ansöka om hos bland annat kommunen.

Sysselsättning och stöd i arbetet

Det finns flera aktörer som arbetar med olika stöd för dig med en funktionsnedsättning runt din arbetssituation. Läs mer på sidan Sysselsättning och stöd i arbetet.

Ekonomi

Det finns många olika ekonomiska stödinsatser för dig med en funktionsnedsättning. Här nedan kan du läsa vad de olika insatserna innebär. Läs mer på sidan Ekonomi.

Bostad och stöd i hemmet

Det finns många olika former av stödinsatser för dig med en funktionsnedsättning och flera olika boendeformer. Läs mer på sidan Bostad och stöd i hemmet.