Föreningar och organisationer

Det finns ett flertal föreningar och organisationer och för många kan de vara ett stort stöd. Det kan innebära att träffa andra människor i samma situation, att delta i träffar med olika teman eller att få nya vänner. Här hittar du olika föreningar och organisationer och länkar till deras webbplatser.

 Anhörigas riksförbund 

Astma och Allergiförbundet

Attention

Autism riks 

Autism, distrikt Göteborg

Barnplantorna - för barn med hörselhjälpmedel

Bris region väst

Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg

Compassen - för enskilda med ADHD/ADD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer

DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

Göteborgs Diabetesföreningen

Antidiskrimineringsbyrån

DSAS - Dravets Syndrome Association Sweden, intresseförening

Dyslexiförbundet FMLS

EDS- Ehlers- Danlos syndrom Riksförbund Sverige

Epilepsiföreningen Göteborg

FUB- Göteborg

FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

Funktionsrätt Sverige

FHDBF-Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen Anonymous - förening för föräldrar och vänner till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar utan diagnos

Föreningen Mind - för psykisk hälsa

Föräldraföreningen för dyslektiska barn

Föreningen 22q11

Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar

Gyllenkroken

Gyllingen

Parasport Västra Götaland

Grunden Göteborg - förening för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Göteborgs Dövas Förening

 Göteborgs Fäktklubb

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärt- och Lungsjukas riksförbund 

Funktionsrätt Göteborg Individstöd

Hörselskadades förening i Göteborg – HRF 

Intresseföreningen Bipolär sjukdom – IBIS

Kunskapsguiden.se

Kuling.nu

Mag-och tarmföreningen i Göteborgsområdet

M Kunskapscentrum

Mitt privatliv

Mis- Motion- och Idrottsförening för synskadade

Narkolepsiföreningen

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg- NSPHIG

Neuro förbundet Göteborg

Något har hänt - om sexuellt våld och dina rättigheter

OA Organiserade Autister

OUR Normal -Hitta nya familjekontakter

Passalen - fritid för alla

Prader- Willis förening

Primär Immunbrist Organisationen – PIO 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka – RMT 

Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar – RBU 

Rörelsehindrade Barn och ungdomar Göteborg- RBU

Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU 

Röda Korset/Jourhavande kompis

UMO din ungdomsmottagning på nätet

Sane - förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 

Schizofreniförbundet

Självhjälp på vägen

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Svenska Spielmeyer-Vogtföreningen - SSVF

Stödkompisarna – för personer som drabbats av cancer

Svensk Touretteförening

Svenska diabetesförbundet 

Svenska Downföreningen

Svenska epilepsiförbundet 

Svenska OCD-förbundet Ananke 

Svenska Psykiatriska Föreningen

Sveriges Dövas Riksförbund

Synskadades Riksförbund – SRF 

Så funkar sex

Sällsynta Diagnoser 

Tjejjouren.se

Unga rörelsehindrade - Göteborgsklubben

Utopia kulturförening

Williams syndromförening i Sverige