Till innehåll

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans.

Aktuellt

Till dig som vill veta mer om stöd i grundskola och anpassad grundskola inför läsåret 24/25

Publicerad 4 december 2023
Information om stöd i grundskola och anpassad grundskola inför läsåret 24/25
${loading}