Stöd


Det finns många föreningar och organisationer som arbetar med att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Här kan du läsa om dem.

Att vara anhörig till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Men det finns hjälp att få av kommunen och Västra Götalandsregionen såsom råd, kunskap och stöd för att underlätta vardagen.

Du kan läsa om stöd till föräldrar, anhöriga och du själv som har en funktionsnedsättning på sidan Föräldrar-, anhörig- och brukarstöd.

Det finns ett flertal föreningar och organisationer och för många kan de vara ett stort stöd. Du hittar olika föreningar och organisationer och länkar till deras webbplatser på sidan Föreningar och organisationer.