Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning bjuder in till digital informationsträff 

Ni kommer att få lyssna Planeringsledare för boende, 1:e socialsekreterare inom myndighetsutövning och anhörigkonsulent som arbetar inom förvaltningen för funktionsstöd. En mamma berättar om hur det var när hennes barn flyttade till bostad med särskild service. . 

Ni kommer att få veta mer om:

  • Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd?
  • Vilket annat stöd finns möjlighet till i en "vanlig bostad"?
  • Datum: Måndag den 28 november 

Klockan: 17-19
Plats: Digitalt via Teams 

Anmälan: Länk till anmälan 

Om du har några frågor kontakta oss på Lots via : 

E-postlotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se   

Telefon 031-367 98 08

Tolk: Du som behöver tolk meddela oss senast den 21 november 


Ingen kostnad

Varmt välkomna

 

Flerfamiljshus med två personer som står vid porten

Att flytta hemifrån: Inbjudan

Att flytta hemifrån är en informationskväll för vårdnadshavare och dig med funktionsnedsättning och som bor i Göteborg.