Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning bjuder in till informationsträff 

Ni kommer att få lyssna Planeringsledare för boende, 1:e socialsekreterare inom myndighetsutövning och anhörigkonsulent som arbetar inom förvaltningen för funktionsstöd. En fallbeskrivning hur det var för en förälder när hennes barn flyttade till särskilt boende. 

Ni kommer att få veta mer om:

  • Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd?
  • Vilket annat stöd finns möjlighet till i en ordinär bostad?
  • Datum: Höstens datum kommer. 

Klockan: 17-19
Plats: Digitalt via Teams 

Anmälan: Information om anmälan kommer under hösten 2022

Vid frågor e-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se   

eller ring telefon 031-367 98 08

Tolk: Du som behöver tolk meddela vid anmälan 


Ingen kostnad

Varmt välkomna

 

Flerfamiljshus med två personer som står vid porten

Att flytta hemifrån: Inbjudan

Att flytta hemifrån är en informationskväll för vårdnadshavare och dig med funktionsnedsättning och som bor i Göteborg.