Om Lotsen


Barn och vuxna som har en funktionsnedsättning behöver ofta olika typer av stöd. Det kan till exempel vara sjukvårdsinsatser, hjälpmedel, bostadsanpassningar, färdtjänst eller stöd enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen).

Hos oss får du  information och svar på frågor om olika insatser inom funktionshinderområdet. Vi guidar dig till rätt verksamhet. Var än du bor i staden kan du vända dig till oss. Du kan ringa eller boka besök och behöver du tolk så bokar vi det.

Följ oss på Facebook


Läs information om Lotsen med bildstöd på sidan Text med bildstöd.

Här kan du ladda ner och skriva ut Lotsens Broschyr - Lots för barn och vuxna


Teckentolkad presentationsfilm