Utbildningar för anhöriga och anställda


För dig som är anhörig eller arbetar med personer med funktionsnedsättningar finns det flera olika aktörer som håller i utbildningar.

DART (Dataresurscenter)

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. De arbetar med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och datorstöd för alla åldrar. De erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning och utbildning, forskning och utveckling. 

Vem kan vända sig till DART?

  • Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
  • Föräldrar och närstående till dessa personer.
  • Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
  • Personal inom skola, dagcenter och boendeverksamhet. 

E-autism webbutbildning

e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla.

Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. På slutet kan du göra ett kunskapstest och skriva ut ett diplom.

Grundläggande föräldrainformation om autism

Habilitering och hälsa, Västra Götalandsregionen har lagt ut filmer med  Föräldrainformation  som riktar sig främst till dig som har barn med autismspektrumtillstånd, men även andra i barnets närhet kan ha nytta av att se filmerna. Informationen har sex avsnitt som innehåller en eller flera filmer.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten i Göteborgs kommun vänder sig till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, till exempel ADHD/ADD eller har svårigheter med inlärning/beteende och som inte får stöd genom LSS. Diagnos är inget krav.

Föräldrautbildning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder utbildning till föräldrar och vårdnadshavare. Det sker vid deras Resurscenter dövblind, döv/hörsel och syn samt inom ramen för Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

Du kan läsa om fler föräldrautbildningar på Specialpedagogiska skolmyndighetens söksida om föräldrautbildning

NPF-podden

NPF- podden är till för alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser. Två av Sveriges främsta experter på området, psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo, svarar på frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder utbildning till föräldrar och vårdnadshavare. Det sker vid deras Resurscenter dövblind, döv/hörsel och syn samt inom ramen för Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Målgruppen för TUFF är föräldrar som är i behov av teckenspråk i kommunikationen med sina barn. TUFF syftar till att ge föräldrar/vårdnadshavare sådana färdigheter att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare att träffas och utbyta erfarenheter. 

Studieförbundet Sensus

Sensus är ett studieförbund som är verksamma över hela landet och spänner över många områden från dans, teater, och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar, språk och däribland också teckenspråk. 

Utbildning i TAKK – Tecken som alternativ kompletterande kommunikation 

TAKK kan användas med personer på alla utvecklingsnivåer. Kursen ger teoretisk grund om tecken som 
kommunikation och vad man ska tänka på när man arbetar med personer som har en hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Du får ett basordförråd av bland annat alfabet, siffror, kläder, mat, tidsuttryck och känslor. Du kan läsa mer om kursen på Eldorados webbplats under utbildningar. Eldorado erbjuder aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Eldorado har även kurser och föreläsningar som riktar sig till dig som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Utbildningscenter Autism

Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. De har utbildningar både på sitt utbildningscenter Bergskog i Sunne och på andra orter i landet. De flesta utbildningar riktar sig både till personal, föräldrar/anhöriga och personer med autismspektrumtillstånd.

Föräldrautbildning Steg-ett ut 

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg?
Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när det unge tar steget ut till ett vuxet liv. Föräldrautbildningen Steg-ett ut, som har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella, ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

För mer information: kontakta Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. 

Ågrenska

På Ågrenska finns den kunskap du behöver. De erbjuder kurser, utbildningar och föreläsningar, hos oss på Lilla Amundön eller nära dig.

De har lång erfarenhet och en gedigen kunskap om sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar. Till våra utbildningar anlitar de både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna med olika diagnoser. Hos oss är det sällsynta vanligt. De vänder oss till dig med funktionsnedsättning, är förälder eller närstående, du som i ditt arbete möter personer med funktionsnedsättningar eller av andra anledningar söker mer kunskap.

Ågrenskas utbildningsverksamhet