Ett gott samspel

Samspel med andra är helt grundläggande för oss människor. Från födseln och i många år framåt är vi helt beroende av andra. Här kan du läsa om den samspelsguide som Eldorado Resurscenter varit med och utvecklat, samt se filmen Ett gott samspel.

Personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning behöver stödjande relationer för att klara av vardagliga behov men också för att kunna uttrycka sina förmågor, sin vilja och sin personlighet. Vissa personer tar få initiativ till samspel; samtidigt har forskning visat att samspel är viktigt och bidrar till ökad vakenhet, engagemang och livskvalitet.

I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado Resurscenter i samverkan med forskare från Göteborgs universitet utvecklat en samspelsguide för hur vi i omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel tillsammans med personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

Samspelsguiden som häfte och som film

Samspelsguiden kan användas oavsett aktivitet, ålder på personen eller relation till personen med funktionsnedsättning, till exempel förälder eller personal. Guiden består av fem teman, alla är viktiga aspekter av det goda samspelet. Det övergripande temat är: Aktivitet, vitalitet och tajming. Det handlar om den specifika stämning eller energi som är knuten till varje aktivitet. Dessutom finns temana: Närvaro, Vänta, Tolka och bekräfta samt Anpassa uttryckssätt. Till varje tema finns tillhörande frågor.

Guiden kan användas både för att förbereda dig inför en samspelssituation och för att utvärdera ditt samspel efteråt. Ladda ner den här:
Ett gott samspel - en guide om samspelsstrategier

Här kan du se filmen som handlar om ett gott samspel.

Maria inspireras av #76: Carina Rådenmark - Hur du kan skapa ett gott samspel mellan människor

Här kan du också se ett samtal om samspelsguiden och "Ett gott samspel" mellan Maria Krafft Helgesson och Carina Rådenmark, handledare på Eldorado Resurscenter.
Länk till YouTube där du kan se videon