Studiebesök och rundvandring


Om du som personal eller anhörig vill komma på besök för att veta mer om vår verksamhet eller kanske inspireras av våra miljöer, så erbjuder vi studiebesök och rundvandringar.

Studiebesök

Studiebesök är till för dig som är personal eller anhörig och vill få en djupare inblick i Eldorado Resurscenters verksamhet. Vi berättar om hur vi tänker och arbetar. Därefter tar vi en kort paus med möjlighet att köpa kaffe innan vi går en rundvandring i våra aktivitets- och sinnesrum. Hela studiebesöket tar ungefär 2 timmar.

Studiebesöket är kostnadsfritt. Eftersom det är fler som vill komma på studiebesök än vi kan ta emot så måste vi ibland prioritera. Exempel på vilka som är högt prioriterade är personal från närområdet som specifikt jobbar med vår målgrupp – personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

För att anmäla intresse ditt intresse för studiebesök hos oss, skicka ett meddelande till anders.malmqvist@funktionsstod.goteborg.se

Rundvandring

Rundvandring är till för dig som personal eller anhörig och framförallt är intresserad av våra aktivitets- och sinnesrum. Vi berättar om de interaktiva miljöer vi har skapat, tekniken bakom och hur de kan locka till samspel och aktivitet. Detta tar ungefär 1 timma.

Rundvandringen är kostnadsfri. För att se datum för våra rundvandringar och för att anmäla dig, gå till vårt kalendarium.