Studiebesök och rundvandring

Om du som personal eller anhörig vill komma på besök för att veta mer om vår verksamhet eller kanske inspireras av våra miljöer, så erbjuder vi studiebesök och rundvandringar.

Studiebesök

Studiebesök är till för dig som är personal eller anhörig och vill få en djupare inblick i Eldorado Resurscenters verksamhet. Vi berättar om hur vi tänker och arbetar. Därefter fikar vi tillsammans och har tid för samtal innan vi går en rundvandring i våra aktivitets- och sinnesrum. Hela studiebesöket tar ungefär 2 timmar och 30 minuter.

Ett studiebesök kostar 200 kronor per person exklusive moms. Personal som arbetar inom förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad betalar bara för fikat.

För att anmäla intresse ditt intresse för studiebesök hos oss, skicka ett meddelande till anders.malmqvist@funktionsstod.goteborg.se

Rundvandring

Rundvandring är till för dig som personal eller anhörig och framförallt är intresserad av våra aktivitets- och sinnesrum. Vi berättar om de interaktiva miljöer vi har skapat, tekniken bakom och hur de kan locka till samspel och aktivitet. Detta tar ungefär 1 timma.

Rundvandringen är kostnadsfri. För att se datum för våra rundvandringar och för att anmäla dig, gå till vårt kalendarium.