Multisensoriska sinnesrum


Under åren 2017-2019 ingick Eldorado Resurscenter i det nordisk-baltiska projektet SPEDUCULT som bland annat gick ut på att undersöka och sprida information om hur dagens praktik kring multisensoriska miljöer ser ut.

Under 2018, samtidigt som SPEDUCULT-projektet pågick, flyttade Eldorado från Kallebäck till nya lokaler i Dalheimers Hus i Majorna. Under uppbyggnaden av våra nya aktivitets- och sinnesrum tog vi inspiration från besöken hos de medverkande verksamheterna i Norden och Baltikum. Den här filmen visar hur det arbetet gick till och hur vi använde idéerna vi fick med oss.

Filmen är på engelska eftersom den gjordes till just detta projekt med deltagare från olika länder, med olika språk.

Forskningsrapport om multisensoriska sinnesrum

SPEDUCULT-projektet utmynnade i en forskningsrapport som är baserad på en enkät som skickades ut. Rapporten beskriver främst det svenska resultatet.

Inledningsvis ger den även en översikt och en beskrivning av aktuell forskning inom MSE (Multisensory environment).

Forskningsrapporten är i pdf-format och du kan läsa och ladda ner den via denna länk: Multisensoriska sinnesrum i Sverige