Handledning hos er

Handledning av nätverket kring en specifik person med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning.

Handledning hos er innebär att en eller två av våra handledare kommer ut till er verksamhet och handleder nätverket kring en specifik person med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning. Med nätverket menar vi närstående och personal.

Under tre tillfällen kan vi ge er handledning i exempelvis samspel, kommunikation och aktivitet. Syftet kan vara att hitta ett nytt kommunikationssätt eller få inspiration till nya motiverande aktiviteter där delaktigheten blir hög. Det kan även handla om hur ni kan skapa kognitivt stöd eller att få inspiration till att skapa en så bra sinnestimulerande miljö för personen som möjligt.

När vi har fått in er intresseanmälan kontaktar vi er för ett första samtal. När ni har kommit längst fram i kön planerar vi gemensamt in tider som passar. Träffarna kan ske på plats hos er eller via digitala möten.

Handledningen är kostnadsfri för er i nätverket kring en person med svår intellektuell funktionsnedsättning boende i Göteborg.

För närvarande kan vi tyvärr inte ta emot nya intresseanmälningar. För mer information kan du kontakta oss på 031-367 94 20 eller mejla till eldoradoresurscenter@funktionsstod.goteborg.se.